برگزاری چهارمین " همایش روز جهانی ایمنی و سلامت شغلی " در شهرستان اردکان