بازدید دانش آموزان مدرسه میر محمدی میبد از شرکت روغن کنجد ثمر

بازدید دانش آموزان مدرسه میر محمدی میبد از شرکت روغن کنجد ثمر

 تاریخ : سه شنبه 13 بهمن 1394     تعداد بازدید : 845