بازدید دانش آموزان مدرسه 22 بهمن اردکان از شرکت روغن کنجد ثمر

بازدید دانش آموزان مدرسه 22 بهمن اردکان از شرکت روغن کنجد ثمر

 تاریخ : چهارشنبه 28 بهمن 1394     تعداد بازدید : 992