بازدید دانش آموزان مدرسه فرزانگان شهدا اردکان (تیزهوشان) از شرکت روغن کنجد ثمر

بازدید دانش آموزان مدرسه فرزانگان شهدا اردکان (تیزهوشان) از شرکت روغن کنجد ثمر

 تاریخ : سه شنبه 4 اسفند 1394     تعداد بازدید : 1335