بازدید دانش آموزان دبیرستان نمونه اردکان از صنایع غذایی ثمر

بازدید دانش آموزان دبیرستان نمونه اردکان از صنایع غذایی ثمر

 تاریخ : دوشنبه 10 اسفند 1394     تعداد بازدید : 611