شرکت روغن کنجد ثمر اردکان برگزار می کند؛ چهارمین همایش روز جهانی ایمنی و سلامت شغلی

شرکت روغن کنجد ثمر اردکان برگزار می کند؛ چهارمین همایش روز جهانی ایمنی و سلامت شغلی

 تاریخ : سه شنبه 7 اردیبهشت 1395     تعداد بازدید : 801