شرکت روغن کنجد ثمر اردکان برگزار می کند؛ مسابقات استانی تیراندازی با کمان؛ جام ثمر

شرکت روغن کنجد ثمر اردکان برگزار می کند؛ مسابقات استانی تیراندازی با کمان؛ جام ثمر

 تاریخ : پنج شنبه 9 اردیبهشت 1395     تعداد بازدید : 707