بازدید شیخ خالد النعمانی، مشاور عالی نماینده فقیه در عراق و امام جمعه نجف از شرکت روغن کنجد ثمر اردکان

بازدید شیخ خالد النعمانی، مشاور عالی نماینده فقیه در عراق و امام جمعه نجف از شرکت روغن کنجد ثمر اردکان

 تاریخ : شنبه 16 مرداد 1395     تعداد بازدید : 772