بازدید کارشناسان فروش و بازاریابان شرکت بازرگانی نافع گستر تهران از شرکت روغن کنجد ثمر اردکان

بازدید کارشناسان فروش و بازاریابان شرکت بازرگانی نافع گستر تهران از شرکت روغن کنجد ثمر اردکان

 تاریخ : جمعه 12 شهریور 1395     تعداد بازدید : 655