بازدید دانشجویان دانشگاه علم و هنر یزد از خط تولید شرکت روغن کنجد ثمر

بازدید دانشجویان دانشگاه علم و هنر یزد از خط تولید شرکت روغن کنجد ثمر

 تاریخ : پنج شنبه 20 آبان 1395     تعداد بازدید : 466