اجرای برنامه میدان تیر با حضور بسیجیان پایگاه شهید زفاک شرکت ثمر اردکان

اجرای برنامه میدان تیر با حضور بسیجیان پایگاه شهید زفاک شرکت ثمر اردکان

با هدف ارتقای آمادگی نیروهای بسیج صورت گرفت ؛
اجرای برنامه میدان تیر با حضور بسیجیان پایگاه شهید زفاک شرکت ثمر اردکان
به منظور ارتقای آمادگی و توان دفاعی نیروهای بسیج ، برنامه میدان تیر با حضور جمعی از بسیجیان پایگاه بسیج کارگری شهید حسن زفاک شرکت روغن کنجد بکر ثمر شهرستان اردکان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت ثمر ؛ در ابتدای این برنامه ، حاضران ضمن آشنایی با اسلحه کلاشینکف ، شیوه صحیح تیراندازی را نیز فرا گرفتند و سپس به اهداف مورد نظر شلیک کردند .

 تاریخ : یکشنبه 7 آذر 1395     تعداد بازدید : 753