بازدید دانش آموزان دبستان بنت الهدی اردکان از شرکت روغن کنجد ثمر

بازدید دانش آموزان دبستان بنت الهدی اردکان از شرکت روغن کنجد ثمر

 تاریخ : شنبه 23 بهمن 1395     تعداد بازدید : 506