بازدید دانش آموزان دبستان میرمحمدی(شاهد)(پایه دوم)  از شرکت روغن کنجد ثمر اردکان

بازدید دانش آموزان دبستان میرمحمدی(شاهد)(پایه دوم) از شرکت روغن کنجد ثمر اردکان

تصاویر بیشتر

 تاریخ : سه شنبه 19 بهمن 1395     تعداد بازدید : 532