محصولی جدید از شرکت روغن کنجد ثمر؛ کنجد ممتاز یک کیلوگرمی ثمر

محصولی جدید از شرکت روغن کنجد ثمر؛ کنجد ممتاز یک کیلوگرمی ثمر

برای اولین بار در ایران
عرضه کنجد مرغوب و بهداشتی در بسته بندی یک کیلوگرمی
برای مصارف خانگی، شیرینی پزی، نانوایی

 تاریخ : شنبه 26 فروردین 1396     تعداد بازدید : 834