تجلیل از کارگران نمونه و جوان شرکت روغن کنجد ثمر در جشنواره فرهنگی-هنری جامعه کار و تلاش همزمان با ولادت با سعادت حضرت علی اکبر (ع)

تجلیل از کارگران نمونه و جوان شرکت روغن کنجد ثمر در جشنواره فرهنگی-هنری جامعه کار و تلاش همزمان با ولادت با سعادت حضرت علی اکبر (ع)

 تاریخ : یکشنبه 17 اردیبهشت 1396     تعداد بازدید : 498