بازدید و گردهمایی کارشناسان فروش و بازاریابان شرکت روغن کنجد ثمر در تهران و کرج از خط تولید روغن کنجد بکر ثمر

بازدید و گردهمایی کارشناسان فروش و بازاریابان شرکت روغن کنجد ثمر در تهران و کرج از خط تولید روغن کنجد بکر ثمر

 تاریخ : جمعه 15 اردیبهشت 1396     تعداد بازدید : 477