بازدید دانشجویان رشته صنایع غذایی دانشگاه پیام نور یزد از خط تولید شرکت #روغن_کنجد_بکر_ثمر

بازدید دانشجویان رشته صنایع غذایی دانشگاه پیام نور یزد از خط تولید شرکت #روغن_کنجد_بکر_ثمر

 تاریخ : سه شنبه 19 اردیبهشت 1396     تعداد بازدید : 575