بازدید دانش آموزان دبستان رسالت اردکان از خط تولید روغن کنجد بکر ثمر

بازدید دانش آموزان دبستان رسالت اردکان از خط تولید روغن کنجد بکر ثمر

 تاریخ : یکشنبه 10 اردیبهشت 1396     تعداد بازدید : 312