بازدید دانشجویان دانشگاه اردکان از شرکت روغن کنجد ثمر

بازدید دانشجویان دانشگاه اردکان از شرکت روغن کنجد ثمر

بازدید دانشجویان رشته اقتصاد دانشگاه اردکان از خط تولید روغن کنجد بکر ثمر
گفتنی ست مصطفی پوردهقان معاون فرماندار اردکان دانشجویان خویش را در این بازدید همراهی کرد.

 تاریخ : سه شنبه 14 آذر 1396     تعداد بازدید : 746