بازدید دانش آموزان دبیرستان فرزانگان شهدای اردکان از خط تولید روغن کنجد بکر ثمر

بازدید دانش آموزان دبیرستان فرزانگان شهدای اردکان از خط تولید روغن کنجد بکر ثمر

 تاریخ : شنبه 7 بهمن 1396     تعداد بازدید : 279