بازدید جمعی از خبرنگاران و اصحاب محترم رسانه عضو خانه مطبوعات یزد از خط تولید شرکت روغن کنجد ثمر

بازدید جمعی از خبرنگاران و اصحاب محترم رسانه عضو خانه مطبوعات یزد از خط تولید شرکت روغن کنجد ثمر

 تاریخ : چهارشنبه 23 اسفند 1396     تعداد بازدید : 259