بازدید دبیران و کادر دبیرستان سیدالشهدا (شاهد) اردکان از خط تولید روغن کنجد ثمر

بازدید دبیران و کادر دبیرستان سیدالشهدا (شاهد) اردکان از خط تولید روغن کنجد ثمر

 تاریخ : یکشنبه 20 اسفند 1396     تعداد بازدید : 201