بازدید معاونت خبر صدا و سیمای یزد و خبرنگاران شهرستانهای استان از خط تولید روغن کنجد بکر ثمر

بازدید معاونت خبر صدا و سیمای یزد و خبرنگاران شهرستانهای استان از خط تولید روغن کنجد بکر ثمر

 تاریخ : یکشنبه 20 اسفند 1396     تعداد بازدید : 193