افتخاری دیگر در صنعت مواد غذایی شهرستان اردکان

افتخاری دیگر در صنعت مواد غذایی شهرستان اردکانکسب گرید A غذایی در ارزشیابی PRPS سال ۱۳۹۷ توسط شرکت حلوا و ارده ثمر اردکان

به گزارش روابط عمومی شرکت حلوا و ارده ثمر اردکان، شرکت ثمر با کسب ۱۹۵ امتیاز prps (از 200 امتیاز) از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد توانست گرید A مواد غذایی را کسب نماید.

گفتنی‌ست، ارزشیابی "PRPS" شامل استانداردهای ایمنی مواد غذایی، روش های تولید خوب، ارتقا سطح کیفی و توجه ویژه به بهداشت فردی و محیطی و محیط زیست را شامل می‌شود.

 تاریخ : یکشنبه 4 شهریور 1397     تعداد بازدید : 619