برگزاری جشن شونشینی اردکان با حمایت شرکت ثمر

برگزاری جشن شونشینی اردکان با حمایت شرکت ثمر

ثمرحامی‌هنر با همکاری مؤسسه آوای کویر تقدیم می کند:
شب‌های شاد تابستان کویر
درجشن #شونشینی اردکان
با اجرای استعدادهای هنری استان
هرشب یک شومن و تقلیدصداکار‌ استان
ازسه‌شنبه ٣۰مردادتا٢شهریورساعت٢۱
تهیه بلیط ورودی سالن سینماهنراردکان

 تاریخ : سه شنبه 30 مرداد 1397     تعداد بازدید : 452