برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق ، ایمنی عمومی و مانور آتش نشانی در شرکت روغن کنجد ثمر

برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق ، ایمنی عمومی و مانور آتش نشانی در شرکت روغن کنجد ثمر

برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق ، ایمنی عمومی و مانور آتش نشانی در شرکت حلوا و ارده ثمر اردکان
به منظور آمادگی پرسنل هنگام بروز حوادث دوره آموزشی ایمنی عمومی و اطفاء حریق به مدت دو روز در شرکت حلوا و اده ثمر اردکان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت ثمر اردکان ، دومین دوره آموزشی ایمنی عمومی و اطفاء حریق به مدت دو روز در شرکت حلوا و اده ثمر اردکان برگزار گردید.
در این دوره پرسنل با ایمنی عمومی، نحوه حفاظت فردی، نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی،کمکهای اولیه هنگام بروز حوادث و اطفاء حریق آشنا شدند.
درپایان دوره مانور آتش نشانی برگزار گردید و پرسنل به صورت عملی آتش شعله ور را مهار کردند.
گفتنی است کارخانه روغن کنجد ثمر اردکان با سرمایه گزاری موسسه مالی واعتباری ثامن الحجج(ع) در سال 92 در شهرستان اردکان افتتاح شده است.

 تاریخ : سه شنبه 6 آبان 1393     تعداد بازدید : 1398