دوره آموزش کمک های اولیه در شرکت روغن کنجد ثمر اردکان برگزار شد

دوره آموزش کمک های اولیه در شرکت روغن کنجد ثمر اردکان برگزار شد

با حضور پرسنل؛
دوره آموزش کمک های اولیه در شرکت روغن کنجد ثمر اردکان برگزار شد
به منظور آمادگی پرسنل هنگام بروز حوادث، دوره آموزش کمک های اولیه در شرکت روغن کنجد ثمر اردکان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ثمر؛ در این دوره آموزشی، پرسنل با روش های امداد رسانی در زمان بروز حوادث، انواع خونریزی، چگونگی پانسمان، نحوه آتل بندی و حمل مصدوم آشنا شدند.
انجام عملی آموزش ها ی فراگرفته شده توسط پرسنل از دیگر برنامه های این دوره آموزشی بود.
لازم به ذکر است که این دوره آموزشی به همت واحد HSE و با همکاری واحد آموزش شرکت روغن کنجد ثمر برگزار گردید.
شرکت روغن کنجد ثمر اردکان وابسته به موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج(ع) استان یزد
می باشد.                                                    

 تاریخ : شنبه 28 شهریور 1394     تعداد بازدید : 1311