دوره آموزش ایمنی عمومی در شرکت روغن کنجد ثمر اردکان برگزار شد

دوره آموزش ایمنی عمومی در شرکت روغن کنجد ثمر اردکان برگزار شد

با حضور پرسنل؛
دوره آموزش ایمنی عمومی در شرکت روغن کنجد ثمر اردکان برگزار شد
به منظور افزایش آگاهی و آمادگی پرسنل در هنگام بروز حوادث، دوره آموزش ایمنی عمومی در شرکت روغن کنجد ثمر اردکان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ثمر؛ در این دوره، پرسنل علاوه بر آموزش ایمنی عمومی، با اقدامات اولیه لازم هنگام بروز حوادثی چون مسمومیت ها، گزیدگی ها، خون ریزی ها و نحوه انجام CPR به صورت تئوری و عملی آشنا شدند.
گفتنی است برگزاری این دوره ها می تواند نقش به سزایی در تقویت فرهنگ ایمنی و متعاقباً کاهش حوادث و کنترل ضایعات و خسارات داشته باشد.
لازم به ذکر است که این دوره آموزشی به همت واحد HSE و با همکاری واحد آموزش شرکت روغن کنجد ثمر برگزار گردید.
شرکت روغن کنجد ثمر اردکان وابسته به موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج(ع) استان یزد می باشد. 

 تاریخ : دوشنبه 18 آبان 1394     تعداد بازدید : 1091