بازدید معاون فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان و استان از شرکت ثمر

بازدید معاون فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان و استان از شرکت ثمر

 تاریخ : دوشنبه 9 آذر 1394     تعداد بازدید : 1087