تفاوت روغن کنجد با بو و روغن کنجد بی بو چیست؟

تفاوت روغن کنجد با بو (روغن کنجد بکر) و روغن کنجد بی بو (تصفیه شده) از نظر فرآوری می توان به تهیه آن اشاره نمود

روغن کنجد با بو روش کلد پرس یا همان فشار سرد تهیه می شود و در فرآیند تولید آن افزودنی بدان اضافه نمی شود.
روغن کنجد بدون بو، همان روغن کنجد با بو است که پس از فرآوری با افزودن مواد افزودنی و فرآیند شمیایی مزه و بوی کنجد از آن گرفته شده و بدون بو می شود.


از نظر تفاوت مزه و بو، کنجد با بو مزه و بوی کنجد دارد و کنجد بدون بو، تقریبا فاقد مزه و بوی خاصی است.

از نظر خصوصیات طبی گفته می شود کنجد بکر با بو دارای خواص بیشتری است اما کنجد بدون بو با انجام اعمال شیمیایی برخی از خواص عمده خود را از دست می دهد.

از نظر قیمت هم کنجد بکر کمی گران تر از کنجد تصفیه شده است.