تفاوت روغن ارده با روغن کنجد چیست؟

سوالی که شاید برای خیلی ها پیش بیاید این است که آیا روغن ارده(روغن کنجد ارده) همان روغن کنجد است یا تفاوت دارد؟
بسیاری از فروشندگان روغن ارده را همان روغن کنجد می نامند و تفاوتی برآن قایل نیستند اما واقعیت روغن ارده با روغن کنجد کاملا متفاوت است!
در مجموع از دانه کنجد سه نوع روغن استخراج می شود
الف :روغن کنجد بکر
ب: روغن کنجد تصفیه شده
ج: روغن ارده

الف :روغن کنجد بکر
روغن کنجد بکر به روش پرس سرد با استفاده از وارد کردن فشار به دانه های کنجد بدست می آید و استخراج آن از دانه روغن صرفا یک روش مکانیکی است و هیچ گونه فراوری یا افزودنی به دانه کنجد اعمال نمی شود.

ب: روغن کنجد تصفیه شده
در تولید روغن کنجد تصفیه شده، روغن کنجد بکر را پس از انجام مراحل شیمیایی بدون بو می کنند.

ج: روغن ارده
روغن ارده که گاهی به روغن کنجد ارده نیز معروف است از ارده استخراج می شود. برای تهیه روغن ارده؛ به مقدار تعریف شده، آب به مخزن ارده افزوده می شود و به وسیله دستگاه ارده مذکور بهم زده می شود، پس از مدتی تعریف شده، روغن از ارده جدا شده که روغن مذکور روغن ارده است

خلاصه:
می توان نتیجه گرفت روغنی که از ارده به دست می آید، روغن ارده نامیده می شود، در حالی که روغن پرس سرد کنجد، مستقیما از کنجد خام بدست می آید.